Plavi telefon

Siromaštvo


U okviru projekta "Djeca i NVO prate stanje prava djeteta u BiH u 2007. godini", koji je podržan od strane Save the Children Norveške, sprovođena je kampanja koja je imala za cilj smanjenje siromaštva među djecom.