Plavi telefon

Partneri

Partneri u BiH

 • Centar za životnu sredinu
  tel/fax: +387 51 320 960,
  e-mail: mibl@teleklik.net
 • AAA - Akcija protiv SIDE
  M. Miljevića 29, 78 000 Banja Luka
  tel: + 387 65 537 226
  e-mail: aaa@blic.net
 • GENESIS
  Kalemegdanska 20
  78 000 Banjaluka
  tel: + 387 51 458 560
  e-mail: genesis@blic.net
 • Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje, Sarajevo - "XY"
  Kemala Kapetanovića 17, 71 000 Sarajevo
  tel:  + 387 33 717 300
  fax: +387 33 268 300
  e-mail: bhfpa.xy@bih.net.ba
  web: www.xy.com.ba
 • Naša djeca, Sarajevo
  B. Mutevelić 73
  tel: +387 33 657 012
  e-mail: n.djeca@bih.net.ba
  web: www.nasadjeca.ba
 • Budimo aktivni, Sarajevo
  Hamdije Kapidžića 1
  71 000 Sarajevo
  e-mail: ba@bih.net.ba
 • Fondacija lokalne demokratije
  Bravadžiluk bb, 71 000  Sarajevo
  tel/fax: + 387 33 236 899
  e-mail: adl@bih.net.ba
 • Naša djeca, Zenica
  Londže 126, 72 000 Zenica
  tel/fax: + 387 32 246 621
  e-mail: ndjecaze@bih.net.ba
 • Centar za prava djeteta Konjic
  Orašje 1, 88 400 Konjic
  tel/fax: + 387 36 246 621
  e-mail: psihosoc@bih.net.ba
 • Save the Children UK
  Hamdije Ćemerlića 2/14, 78 000 Sarajevo
  tel: + 387 33 719485
  fax: + 387 33 719 496
 • JUOŠ "Mejdan"
  Ul. Muftije ef. Kurta bb
  75000Tuzla
  web:
  www.osmejdan.com.ba
 • Centar za socijalni rad Čelinac
  Vojvode Mišića 25
  78240 Čelinac
  tel: + 387 51 552 613

Partneri u BiH

 • Svjetionik
  Prote Mateje Nenadovića bb, Dom penzionera I sprat, 79 101 Prijedor
  tel/fax: + 387 52 240 400
  e-mail: svjetionik@teol.net
  web: www.svjetionik-lighthouse.com
 • Fondacija za kreativni razvoj
  Hrasnička cesta 12, Ilidža
  tel/fax:  387 33 762140
  e-mail: info@fkr.edu.ba
  web: www.fkr.edu.ba
 • Save the Children Norway SEE Regional Office
  Travnička 2, 71 000 Sarajevo
  tel: + 387 33 550 531
  fax: + 387 33 550 530
  e-mail: info@scn-see.ba
  web: www.scn-see.ba
 • UNICEF
  Kolodvorska 6, 71 000 Sarajevo
  tel: + 387 33 723 300
  fax: + 387 33 642 970
  e-mail: sarajevo@unicef.org
  web: www.unicef.org
 • Osnovna škola "Mladen Stojanović"
  Drage Lukića bb, Ljubija
  tel: + 387 52 360 014
  e-mail: os072@poen.net
 • VESTA
  PC Korzo, Đorđa Mihajlovića 4, 75 000 Tuzla
  tel: + 387 35 363 691
  fax: + 387 35 227 455
  e-mail: vesta@bih.net.ba
  web: www.vesta.ba
 • Budućnost
  Trg Jovana raškovića bb, Modriča
  tel/fax: + 387 53 820 701
  e-mail: gocalg@inecco.net
 • Amica-Prijateljice
  Maršala Tita bb, Srebrenica
  tel/fax: + 387 56 440 679
  e-mail: amicas@blic.net
 • OŠ "Aleksa Šantić"
  Ul. Trive Amelice 24
  78000 Banja Luka
  web: www.skolasantic-bl.com
 • Centar za socijalni rad Srbac
  Mome Vidovića 21
  78420 Srbac
  tel: + 387 51 840 084

 

Ulica Trive Amelice 24
78000 Banja Luka

tel: + 387 51 301 016
web: www.skolasantic-bl.com