Plavi telefon

Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja

Program je organizovan na principu vršnjačke edukacije. Mladi pružaju informacije o seksualnom i reproduktivnom zdravlju (pubertet, spolno prenosive bolesti, metodama kontracepcije...) svojim vršnjacima.

Ovo informisanje odvija se kroz radionice, predavanja, okrugle stolove, osmišljavanje i distribuciju edukativnog materijala, kampanje i druge manifestacije