Plavi telefon

Razvoj volonterizma

U ovom programu aktivna je velika grupa volontera koji učestvuju u organizovanju i realizaciji različitih aktivnosti: obilježavanje bitnih datuma, humanitarna akcija ''Imam i ja pravo na paketić'', druženje sa djecom iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja ''Rada Vranješević'', itd...

Takođe u sklopu ovog programa aktivna je i grupa mladih volontera-asistenata koji pomažu osoblju u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Na ovaj način oni aktivno učestvuju u radu centra i kreiranju aktivnosti namijenjenih njima i njihovim vršnjacima.