Plavi telefon

Prevencija bolesti ovisnosti

Ovaj program organizovan je na principu vršnjačke edukacije. U sklopu ovog programa mladi ljudi pružaju informacije o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci (droge, alkohol, duvan,..) svojim vršnjacima.

Ovakav način informisanja se odvija kroz radionice, predavanja, okrugle stolove, osmišljavanje i distribuciju edukativnog materijala, kampanje i druge manifestacije.