Plavi telefon

Otvoreni klub za mlade

U okviru Zdravo da ste radi Omladinski centar u Banjoj Luci, koji je specifičan omladinski centar u našoj regiji, zbog ''otvorenog omladinskog kluba'' u kome mladi svaki dan mogu da se susretnu sa svojim vršnjacima i radnicima našeg centra.

Cilj je da se pruži podrška razvoju i socijalnoj integraciji djece i mladih, posebno onih sa problemima u razvoju, te mladih iz ranjivih grupa. U centru je obezbijeđena razmjena i slobodan tok informacija medju mladima, te strukturisano i organizovano slobodno vreme djece i mladih.

Mladi mogu na kreativan i kvalitetan način provesti svoje slobodno vrijeme. Ovdje mogu da se opredijele za neki od ponuđenih programa kao što su: teatar, ples, muzika, slikanje, i sl. ili za sport: stoni tenis, odbojku, kao i za druge društvene igre. U Centru, takođe, imaju mogućnost da se uključe u brojne edukativne aktivnosti (kurseve stranih jezika, racunara...), da se druže sa vršnjacima, da razgovaraju sa omladinskim radnicima Centra i da jednostavno budu dio vršnjačke grupe koja je usmjerena na puteve vlastitog razvoja.

Takođe, mladi se mogu uključiti u aktivnosti usmjerena na prevenciji  devijantnih ponašanja i unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kao i sve ostale aktivnosti koje  realizuje ovaj centar.

Tokom cijele godine omladinski centar organizuje turnire, izlete, kampove, seminare i druge manifestacije sa ciljem poboljšanja života u lokalnoj zajednici.