Plavi telefon

Međunarodna razmjena

Svake godine naš centar ugosti nekoliko internacionalnih volontera koji pomažu našim članovima i osoblju da unaprijede znanje engleskog jezika ali i u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Članovi smo internacionalne mreze "Youth together" od 2000. godine. Članice mreže su organizacije iz: Danske, Bugarske, Makedonije, SiCG i Bosne i Hercegovine. U sklopu mreže organizuju se internacionalni sastanci, seminari i kampovi.

Pored ovog članovi omladinskog centra prezentuju naš rad širom svijeta na seminarima, kampovima...