Plavi telefon

Prevencija i sprečavanje nasilja nad djecom

Prevencija i sprečavanje nasilja nad djecom je vremenom postala posebno programsko polje djelovanja naše organizacije zbog eskalacije pojava nasilja medju i nad djecom, kao i zbog potrebe da se ozbiljno djeluje u pravcu prevencije.

Naše aktivnosti su usmjerene na djecu u školama, medije, javnost, istraživanja i učešće u drugim inicijativama koje se tiču rješavanja ovog problema i imaju za cilj da se obezbjedi sistem podrške i zaštite u kojem bi svako dijete uživalo svoje pravo da bude zaštićeno od nasilja u svakom pogledu.

U cilju prevencije nasilja nad djecom i podizanje vijesti o njihovom pravu na zaštitu, u 2007. godini smo donijeli Politiku zaštite djeteta, koja je obavezujuća za sve zaposlene, saradnike, volontere i partnere.