Plavi telefon

Unapređenje obrazovanja

Unapređenje obrazovanja predstavlja poseban fokus u našem radu. U reformama koje se dešavaju u sistemu obrazovanja, želimo da budemo partner obrazovnih institucija, stavljajući naše resurse na raspolaganje kako bi svako dijete ostavrilo svoje pravo na kvalitetno obrazovanje.

Naše programsko usmjerenje u ovoj oblasti tiče se dostupnosti obrazovanja za svu djecu, smanjenje diskriminacije djece koja postoji u obrazovnom sistemu, zaštite djece od nasilja u školi, informisanje o Konvenciji o pravima djeteta i podsticanje dječije participacije u životu škole.