Plavi telefon

Organizacija

Udruženje građana "Zdravo da ste" je domaća, nevladina organizacija koja djeluje na području entiteta Republike Srpske. Bosne i Hercegovine a uključena je i u nekoliko regionalnih inicijativa.

Aktivnosti organizacije se realizuju kroz rad komunalnog i omladinskog centra u Banjaluci i razgranatu mrežu saradnika koji u svojim lokalnim zajednicama organizuju različite aktivnosti. Organizacija okuplja i veliki broj volontera koji su aktivni u radu sa djecom i mladima.

Sjedište organizacije je u Banjaluci. Rukovodstvo organizacije čine skupština "Zdravo da ste", upravni odbor i izvršni direktor. U organizaciji je stalno zaposleno sedam osoba.