Publikacije

No. ImeVeličina
1Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka1.4MB
2Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka - Verzija za djecu!1.0MB
3Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.457.5KB
4Batina NIJE iz raja izašla!
NULL
631.5KB
5Cost-benefit analiza isplativosti programa prevencije vršnjačkog nasilja168.2KB
6Djeca i siromaštvo: Šta o siromaštvu misle djeca u Bosni i Hercegovini?1.0MB
7Djeca o sebi570.5KB
8Djeca o sebi 22.2MB
9Dječija pornografija i prostitucija - izvještaj o istraživanju1.4MB
10Govori, Slušaj, Razgovaraj!1.7MB
11Hocu da budem kao druga djeca!5.4MB
12IN SPE model rada sa djecom i mladima
NULL
618.3KB
13Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2006. godini676.7KB
14Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u Bosni i Hercegovini646.1KB
15Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2007. godini1.5MB
16Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2008. godini694.7KB
17Izvještaj NVO-a o monitoringu prava djeteta na lokalnom nivou316.7KB
18Izvještaj o nasilju nad djecom u BiH1.5MB
19Izvještaj o pilotiranju indikatora za praćenje primene Lanzarote konvencije
NULL
903.3KB
20Kako izabrati zanimanje?142.4KB
21Kreativnost, izgradnja zajednice i razvoj2.2MB
22Mišljenja i stavovi mladih RS445.8KB
23Mladi o siromaštvu i načinima za njegovo prevazilaženje u RS396.0KB
24Mladi RS na početku 21. vijeka80KB
25Monitoring prava djeteta na lokalnom nivou
NULL
631.8KB
26Mreža unapređenja mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta
NULL
593.2KB
27Nasilje nije školski predmet3.3MB
28Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)772.0KB
29Otvoreno polje razvoja. Psihosocijalni rad sa djecom i mladima.988.6KB
30Periodični NVO izvještaj o stanju prava djeteta u BiH2.0MB
31Praćenje prava djeteta u školi i zajednici - priručnik u zajednici590.1KB
32Pravo rješenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta1.9MB
33Prekogranični protokol za prevenciju ovosnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih u prekograničnoj regiji Pounja
NULL
1.3MB
34Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama1.8MB
35Regionalna studija o djecu u pokretu u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji1.2MB
36Rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorštavanju djece u Bosni i Hercegovini1.7MB
37Sad razumijem svoja prava1.9MB
38Situaciona analiza2.3MB
39Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini706.5KB
40Upravljanje po mjeri djeteta556.5KB
41Upravljanje po mjeri djeteta - dječiji izvještaj5.1MB
42Usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zašiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe1.2MB
43Zajedno do bolje škole406.4KB
44Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja1.0MB

Omladinski centar FB

Zastitimo djecu od nasilja.org

In Spe

Plavi telefon

Situaciona analiza

Publikacije 29 Januar 2013

Situacionu analizu su, u partnerstvu, izradile organizacije "Zdravo da ste" i "Naša djeca", uz podršku UNICEF-a i Save the Children International.

 

Više informacija

Periodični NVO izvještaj o stanju prava djeteta u BiH

Publikacije 16 Maj 2012

Organizacije „Zdravo da ste“ iz Banje Luke i „Naša djeca“ iz Sarajeva, uz podršku Save the Children Norway, kontinuirano rade na praćenju prava djeteta u Bosni i Hercegovini od 2003. godine.

Više informacija

Govori, Slušaj, Razgovaraj!

Publikacije 11 Novembar 2011

Zašto o komunikaciji? Zato što je sve manje pravog, iskrenog, direktnog i blagovremenog ljudskog odnosa. Sve više smo usmjereni na druge vrste komunikacije, porukama, internetom i sl. Čak i kada

Više informacija

Izvještaj NVO-a o monitoringu prava djeteta na lokalnom nivou

Publikacije 04 Juli 2011

Ovaj izvještaj je rezultat tromjesečnog monitoringa prava djeteta u 20 opština/općina u Bosni i Hercegovini i realiziran je u okviru projekata Poboljšanje socijalne zaštite i inkluzivnih sistema za djecu u BiH i Društveno mapiranje i monitoring dječijih prava.

Više informacija

1 2 3 4 5 6 7 8 9