Publikacije

No. ImeVeličina
1Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka1.4MB
2Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka - Verzija za djecu!1.0MB
3Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.457.5KB
4Batina NIJE iz raja izašla!
NULL
631.5KB
5Cost-benefit analiza isplativosti programa prevencije vršnjačkog nasilja168.2KB
6Djeca i siromaštvo: Šta o siromaštvu misle djeca u Bosni i Hercegovini?1.0MB
7Djeca o sebi570.5KB
8Djeca o sebi 22.2MB
9Dječija pornografija i prostitucija - izvještaj o istraživanju1.4MB
10Govori, Slušaj, Razgovaraj!1.7MB
11Hocu da budem kao druga djeca!5.4MB
12IN SPE model rada sa djecom i mladima
NULL
618.3KB
13Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2006. godini676.7KB
14Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u Bosni i Hercegovini646.1KB
15Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2007. godini1.5MB
16Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2008. godini694.7KB
17Izvještaj NVO-a o monitoringu prava djeteta na lokalnom nivou316.7KB
18Izvještaj o nasilju nad djecom u BiH1.5MB
19Izvještaj o pilotiranju indikatora za praćenje primene Lanzarote konvencije
NULL
903.3KB
20Kako izabrati zanimanje?142.4KB
21Kreativnost, izgradnja zajednice i razvoj2.2MB
22Mišljenja i stavovi mladih RS445.8KB
23Mladi o siromaštvu i načinima za njegovo prevazilaženje u RS396.0KB
24Mladi RS na početku 21. vijeka80KB
25Monitoring prava djeteta na lokalnom nivou
NULL
631.8KB
26Mreža unapređenja mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta
NULL
593.2KB
27Nasilje nije školski predmet3.3MB
28Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)772.0KB
29Otvoreno polje razvoja. Psihosocijalni rad sa djecom i mladima.988.6KB
30Periodični NVO izvještaj o stanju prava djeteta u BiH2.0MB
31Praćenje prava djeteta u školi i zajednici - priručnik u zajednici590.1KB
32Pravo rješenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta1.9MB
33Prekogranični protokol za prevenciju ovosnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih u prekograničnoj regiji Pounja
NULL
1.3MB
34Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama1.8MB
35Priručnik - Želim sigurno djetinjstvo1.3MB
36Regionalna studija o djecu u pokretu u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji1.2MB
37Rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorštavanju djece u Bosni i Hercegovini1.7MB
38Sad razumijem svoja prava1.9MB
39Situaciona analiza2.3MB
40Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini706.5KB
41Upravljanje po mjeri djeteta556.5KB
42Upravljanje po mjeri djeteta - dječiji izvještaj5.1MB
43Usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zašiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe1.2MB
44Zajedno do bolje škole406.4KB
45Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja1.0MB

Omladinski centar FB

Zastitimo djecu od nasilja.org

In Spe

Plavi telefon

Hoću da budem kao druga djeca!

Publikacije 01 Novembar 2014

Djeca u pokretu su jedna od najranjivijih grupa djece, u stalnom riziku ili u stalnojizloženosti kršenju njihovih prava, a u isto vrijeme i grupa djece o čijoj poziciji iiskustvima veoma malo znamo. Razlog za to može biti njihov broj, koji nije tolikida bi privukao veću pažnju u javnosti, a može predstavljati i nedostatak bavljenjaovim specifičnim problemom kod nas.

Više informacija

Mreža za unapređenje mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta

Publikacije 09 Septembar 2014

Kroz projekt "Mreža za unapeđenje mentalnog zdravlja", realizovan uz pomoć EU u peridou april 2013-septembar 2014., uticali smo na poboljšanje prevencije mentalog zdravlja u zajednici, regionalno i prekogranično na teritorijama Sisačko – moslavačke županije u Hrvatskoj i sjeverozapadne Bosne i Hercegovine.

Više informacija

Rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorštavanju djece u Bosni i Hercegovini

Publikacije 13 Novembar 2013

U okviru projekta “Lanzarote konvencija u Bosni i Hecegovini”, koji finansira EU, a sprovode “Zdravo da ste” iz Banje Luke i “Zemlja djece” iz Tuzle, realizovano je istraživanje o stavovima i razumijevanju problema seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece, kao i rizika izloženosti djece seksualnom zlostavljanju na nivou BiH.

Više informacija

Upravljanje po mjeri djeteta

Publikacije 11 Oktobar 2013

U izvještaju "Upravljanje po mjeri djeteta" predstavljena je kvalitativna analiza trenutnog stanja poštovanja prava djeteta u Banjaluci. Članovi grupe „In spe-u nadi“ su napravili i verziju izvještaja prilagođenu djeci.

 

Više informacija

1 2 3 4 5 6 7 8 »