Publikacije

No. ImeVeličina
1Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka1.4MB
2Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka - Verzija za djecu!1.0MB
3Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.457.5KB
4Batina NIJE iz raja izašla!
NULL
631.5KB
5Cost-benefit analiza isplativosti programa prevencije vršnjačkog nasilja168.2KB
6Djeca i siromaštvo: Šta o siromaštvu misle djeca u Bosni i Hercegovini?1.0MB
7Djeca o sebi570.5KB
8Djeca o sebi 22.2MB
9Dječija pornografija i prostitucija - izvještaj o istraživanju1.4MB
10Govori, Slušaj, Razgovaraj!1.7MB
11Hocu da budem kao druga djeca!5.4MB
12IN SPE model rada sa djecom i mladima
NULL
618.3KB
13Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2006. godini676.7KB
14Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u Bosni i Hercegovini646.1KB
15Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2007. godini1.5MB
16Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2008. godini694.7KB
17Izvještaj NVO-a o monitoringu prava djeteta na lokalnom nivou316.7KB
18Izvještaj o nasilju nad djecom u BiH1.5MB
19Izvještaj o pilotiranju indikatora za praćenje primene Lanzarote konvencije
NULL
903.3KB
20Kako izabrati zanimanje?142.4KB
21Kreativnost, izgradnja zajednice i razvoj2.2MB
22Mišljenja i stavovi mladih RS445.8KB
23Mladi o siromaštvu i načinima za njegovo prevazilaženje u RS396.0KB
24Mladi RS na početku 21. vijeka80KB
25Monitoring prava djeteta na lokalnom nivou
NULL
631.8KB
26Mreža unapređenja mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta
NULL
593.2KB
27Nasilje nije školski predmet3.3MB
28Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)772.0KB
29Otvoreno polje razvoja. Psihosocijalni rad sa djecom i mladima.988.6KB
30Periodični NVO izvještaj o stanju prava djeteta u BiH2.0MB
31Praćenje prava djeteta u školi i zajednici - priručnik u zajednici590.1KB
32Pravo rješenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta1.9MB
33Prekogranični protokol za prevenciju ovosnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih u prekograničnoj regiji Pounja
NULL
1.3MB
34Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama1.8MB
35Priručnik - Želim sigurno djetinjstvo1.3MB
36Regionalna studija o djecu u pokretu u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji1.2MB
37Rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorštavanju djece u Bosni i Hercegovini1.7MB
38Sad razumijem svoja prava1.9MB
39Situaciona analiza2.3MB
40Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini706.5KB
41Upravljanje po mjeri djeteta556.5KB
42Upravljanje po mjeri djeteta - dječiji izvještaj5.1MB
43Usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zašiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe1.2MB
44Zajedno do bolje škole406.4KB
45Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja1.0MB

Omladinski centar FB

Zastitimo djecu od nasilja.org

In Spe

Plavi telefon

Otvoreno polje razvoja - Psihosocijalni rad sa djecom i mladima.

Publikacije 13 Novembar 2016

Monografija "Otvoreno polje razvoja - Psihosocijalni rad sa djecom i mladima" nastala je povodom obilježavnja dvadeset godina od kako je naše Udruženje formalno registrovano. Prije toga, četiri godine radili smo kao neformalna grupa. U monografiji su date programske osnove na kojima smo bazirali naš rad svih tih godina.


...Organizacija “Zdravo da ste” inicijalno je nastala od grupe razvojnih psihologa iz Beograda, koji su se okupili da pronađu najbolji odgovor na tragičnu situaciju u kojoj su se našla djeca, mladi i odrasli, zatečeni u izbjegličkoj situaciji u Srbiji. Ista motivacija vodila je i grupu psihologa i drugih profesionalaca, koja je iste aktivnosti pokrenula u Republici Srpskoj. Naše aktivnosti imale su istu teorijsku potku i istu zainteresovanost za kreiranje podsticajnog okruženja za razvoj djece, mladih, odraslih i cijele zajednice, iako smo djelovali kao nezavisne organizacije. Naši susreti su bili redovni, brojni i usmjereni na traženje novih oblika rada I razmjene dobrih iskustava, na zajedničko učenje. Djelovanjem obje organizacije formiran je svojevrstan “Zdravo da ste” identitet koji je postao prepoznatljiv u svim našim aktivnostima…

…Namjera nam je bila da predstavimo naš rad, ono što smo naučili, da inspirišemo i ohrabrimo i druge, nadajući se da će buduće aktivnosti na izgradnji zajedničkog života u zajednicama biti usmjerene na one koji najviše trebaju podršku i na sve one koji shvataju da vrijeme rasta I razvoja nikada ne prestaje, već predstavlja kontinuiran životni proces koji prevazilazi čak i vijek jednog individualnog ljudskog života i tiče se budućnosti, rasta i razvoja upravo zajednica u kojima živimo. One će biti ono što od njih napravimo…

…Ova monografi ja takođe ima za cilj i da pokaže kakav ogroman doprinos jedno malo udruženje može da pruži razvoju društva, i time da ohrabri sve one koji žele da učestvuju u kreiranju društva u kojem žive, a čini im se da je to nemoguće. Takođe, želimo da ohrabrimo i one koji ovakav rad treba da podrže, a još uvijek smatraju da taj rad nije dovoljno vrijedan ulaganja.

Svaka djelatnost koja je bazirana na humanističkim vrijednostima, na ljudima I djeci priznatim pravima, na naučnim i prirodnim činjenicama i zajedničkom djelovanju koje je usmjereno na opšte dobro, ima neprocjenjivu vrijednost, posebno danas, kada se svijet globalno suočava sa ogromnim posljedicama neravnomjerno raspoređene moći.

Psihosocijalni rad, posebno sa djecom i mladima, koji je bio polje djelovanja naše organizacije, postaje sve važniji. Posljedice života u svijetu danas ubrzano stvaraju nove izazove i rizike na koje treba brzo odgovarati kako bi ljudski razvoj mogao da se odvija zdravim i prirodnim tokom. Glas humanosti, nauke i struke danas je glas koji se ne čuje od glasova novca, moći i konfl ikta. Djelovanje kroz udruženja građana, neformalne grupe ili inicijative, pružaju mogućnost takvog brzog djelovanja, a treba da bude zasnovano na naučnim činjenicama i na naučnoj radoznalosti, koja konstantno propituje i kreira nova rješenja za nove izazove…

Aleksandra Štrbac