Publikacije

No. ImeVeličina
1Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka1.4MB
2Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka - Verzija za djecu!1.0MB
3Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.457.5KB
4Batina NIJE iz raja izašla!
NULL
631.5KB
5Cost-benefit analiza isplativosti programa prevencije vršnjačkog nasilja168.2KB
6Djeca i siromaštvo: Šta o siromaštvu misle djeca u Bosni i Hercegovini?1.0MB
7Djeca o sebi570.5KB
8Djeca o sebi 22.2MB
9Dječija pornografija i prostitucija - izvještaj o istraživanju1.4MB
10Govori, Slušaj, Razgovaraj!1.7MB
11Hocu da budem kao druga djeca!5.4MB
12IN SPE model rada sa djecom i mladima
NULL
618.3KB
13Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2006. godini676.7KB
14Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u Bosni i Hercegovini646.1KB
15Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2007. godini1.5MB
16Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2008. godini694.7KB
17Izvještaj NVO-a o monitoringu prava djeteta na lokalnom nivou316.7KB
18Izvještaj o nasilju nad djecom u BiH1.5MB
19Izvještaj o pilotiranju indikatora za praćenje primene Lanzarote konvencije
NULL
903.3KB
20Kako izabrati zanimanje?142.4KB
21Kreativnost, izgradnja zajednice i razvoj2.2MB
22Mišljenja i stavovi mladih RS445.8KB
23Mladi o siromaštvu i načinima za njegovo prevazilaženje u RS396.0KB
24Mladi RS na početku 21. vijeka80KB
25Monitoring prava djeteta na lokalnom nivou
NULL
631.8KB
26Mreža unapređenja mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta
NULL
593.2KB
27Nasilje nije školski predmet3.3MB
28Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)772.0KB
29Otvoreno polje razvoja. Psihosocijalni rad sa djecom i mladima.988.6KB
30Periodični NVO izvještaj o stanju prava djeteta u BiH2.0MB
31Praćenje prava djeteta u školi i zajednici - priručnik u zajednici590.1KB
32Pravo rješenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta1.9MB
33Prekogranični protokol za prevenciju ovosnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih u prekograničnoj regiji Pounja
NULL
1.3MB
34Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama1.8MB
35Priručnik - Želim sigurno djetinjstvo1.3MB
36Regionalna studija o djecu u pokretu u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji1.2MB
37Rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorštavanju djece u Bosni i Hercegovini1.7MB
38Sad razumijem svoja prava1.9MB
39Situaciona analiza2.3MB
40Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini706.5KB
41Upravljanje po mjeri djeteta556.5KB
42Upravljanje po mjeri djeteta - dječiji izvještaj5.1MB
43Usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zašiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe1.2MB
44Zajedno do bolje škole406.4KB
45Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja1.0MB

Omladinski centar FB

Zastitimo djecu od nasilja.org

In Spe

Plavi telefon

Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini

Publikacije 27 Mart 2015

Brošura "Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u BiH" namijenjena je profesionalcima u vladinom i nevladinom sektoru, kako bi dalje zajedno radili na unapređenju i razvijanju servisa i programa po mjeri djece u pokretu.


Djeca u pokretu u BiH su posebno ranjiva grupa djece. O fenomenu djece u pokretu, obimu ove pojave, rizicima kojim su ova djeca izložena, malo se zna i u profesionalnim krugovima, da ne govorimo o široj javnosti. Da bi se izmijenio odnos prema ovoj ranjivoj grupi djece, organizacija Save the Children za sjeverozapadni Balkan (u daljem tekstu Save the Children), inicirala je istraživanje, kako bi dobila potpuniju sliku o položaju djece u pokretu u regiji. Na taj način dobijen je uvid u ovu problematiku, od važećih zakonskih rješenja, sistema podrške, odgovornih institucija, ustanova i organizacija civilnog društva, do stanja na terenu i stepena uvažavanja ljudskih prava i prava djeteta. Istraživanja su urađena u Srbiji, Crnoj Gorii Bosni i Hercegovini i rezultati za sve tri zemlje su publikovani.Rezultati ovih istraživanja su usmjereni na poboljšanje sistemazaštite djece, koja se po bilo kojoj osnovi nađu u pokretu.

U 2013.godini Udruženje građana „Zdravo da ste” je uradilo izvještaj opoložaju djece u migracijama u Bosni i Hercegovini, pod nazivom„Hoću da budem kao druga djeca”. Istraživanjem, koje je provedeno za potrebe ovog izvještaja, identifikovani su, kako kapaciteti, tako i nedostaci u sistemu zaštite djece u pokretu u BiH.

Ovaj izvještaj je bio osnova za podrobniju nezavisnu i objektivnu analizu nedostataka u oblasti postojećih servisa i programa podrške za djecu u pokretu i prijedloga za njihovo unapređenje, kao i prijedloga za uspostavu novih oblika usluga i servisa za djecu u pokretu, zasnovanih na pravima djeteta.