Plavi telefon

Implementacija dječijih prava

Projekti 25 Septembar 1999

Prvu edukaciju za implementaciju dječijih prava dobili smo od Jugoslovenskog centra za prava djeteta, i tu edukaciju nam je omogućio Save the Children UK. Nakon toga smo rad na ovom programu najviše razvijali uz pomoć UNICEF-a, od 1999. godine. Naše aktivnosti, zajedno sa još nekoliko nevladinih organizacija iz BiH predstavljale su početak ozbiljnog rada na promociji Konvencije o pravima djeteta i upoznavanje djece i profesionalaca koji rade sa djecom.

Više informacija

Podrška razvoju zajednice

Projekti 01 Mart 1996

Projekat Razvoj zajednice implementiramo punih devet godina u pet komunalnih centara "Zdravo da ste" u Banjaluci, Brodu, Derventi, Doboju i Prijedoru. Podrška ljudima u zajednici u prvim godinama je bila prvenstveno usmjerena na izbjeglice sa ciljem da se pomogne porodicama u procesu socijalne integracije u nove sredine. Vremenom su oblici podrške dopunjavani drugim aktivnostima, prvenstveno edukativnim i kreativnim i sve više smo se usmjeravali na djecu i mlade.

Više informacija

Edukacija profesionalaca

Projekti 19 Februar 1995

"Zdravo Da Ste" ima bogato iskustvo u edukaciji profesionalaca kako bi razvio njihove kapacitete za rad sa djecom. Razvili smo nekoliko programa edukacije i to baziranih na psihološkim radionicama čijom primjenom profesionalci razvijaju senzibilitet za potrebe djece pogođene ratom i razvijaju mehanizme kako ublažiti traume koje su djeca preživjela u ratnom i poratnom vremenu.

Više informacija

1 2 3 4 5 6