Plavi telefon

Djeca i NVO prate stanje prava djeteta u BIH

Projekti 16 Decembar 2005

U periodu juli - decembar 2005., u saradnji sa "Našom djecom" iz Sarajeva i podršku Save the Children Norway, realizovali smo prvu fazu projekata "Djeca i NVO prate stanje prava djeteta u BiH", koji će kontinuirano trajati do kraja 2008. godine.

Više informacija

Podrška mladima u zajednici

Projekti 10 Februar 2004

Projekat je podržan od Stichting Vlushteling iz Holandije, kao nastavak podrške rad centara "Zdravo da ste" u zajednici.

Svrha ovog projekta je da se podrže inicijativa i aktivnosti mladih ljudi koje bi vodile prema samo-organizovanju. Projekat ima za cilj iniciranje, edukaciju i usmjeravanje grupe mladih ljudi koji će, u budućnosti (2 do 3 godine) postati osnaženi za organizaciju nezavisnog rada i opstanka. U isto vrijeme, cilj ovog projekta je takođe podrška i razvoj volonterskog rada među mladim ljudima.

Više informacija

Unapređenje pristupa obrazovanja Roma

Projekti 01 Mart 2003

Projekat je rađen u partnerstvu sa Save the Children UK, a podržan je od Evropske komisije.

Realizovan je na tri lokacije u Bosni i Hercegovini: Sarajevo, Tuzla i regiji Modriče.Trajao je tri godine od marta 2003. do marta 2006. godine. "Zdravo da ste" je radio u regiji Modriče, u 5 romskih zajednica: Modrički lug u opštini Vukosavlje i Straževac, Željeznička stanica, Ahmetovača i Potok mahala u Modriči.

Više informacija

Socijalna integracija djece povratnika

Projekti 02 Juli 2001

Projekt "Socijalna integracija djece povratnika", je imao za cilj integraciju djece povratnika, izbjegle i domicilne djece, te je realizovan u dvije faze. Prva faza, koju je podržao International Rescue Committee, realizovana je od jula 2001. do juna 2002. godine u komunalnim centarima Zdravo da ste. Drugu fazu prodržao je UNDP i ona je realizovana u periodu novembar 2002. - februar 2003. Projektom je obuhvaćeno oko 800 djece.

Više informacija

1 2 3 4 5 6