Plavi telefon

Škola, sigurno mjesto za učenje i razvoj

Projekti 02 Mart 2012

NVO „Zdravo da ste“ uz finansijsku podršku Evropske unije u 2012. godini nastavlja projekat „Škola, sigurno mjesto za obrazovanje i razvoj“, čija realizacija je, u partnerstvu sa NVO „Genesis“  iz Banjaluke, započela 2011. godine.


Naša je želja da u ovom projektu pokrenemo profesionalce koji rade u osnovnim školama u Republici Srpskoj, da stvaraju sigurno okruženje, sredinu koja podstiče razvoj djeteta i predstavlja preduslov za kvalitetno obrazovanje. Da bismo ostvarili ovo, počećemo od stvaranja preduslova za rad na uspostavljenju boljih odnosa između djece, roditelja i profesionalaca u školi.

Zajedno sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja i kulture Republike Srpske i škola razvićemo standarde za školu, sigurno mjesto koja će pružati uslove za optimalan razvoj djeteta. Na taj način mi štitimo prava djetata, podižemo kapacitete škole i uspostavljamo evaluativni proces koji će održavati uspostavljene standarde.

Na kraju, naša je namjera da škole koje uspostave ove standarde dobiju sertifikat, a da evaluacija primjene standarda bude sastavni dio institucionalnog vrednovanja škola. Javnim konkursom  ćemo pozvati škole da učestvuju u ovom procesu, a 50 škola će proći kroz sve faze procesa sertifikacije. Za njih su planirani i mali grantovi koji će im pomoći u zadovoljenju uslova koje postave standardi.