Plavi telefon

Realizovani projekti u 2010. godini

Projekti 04 Februar 2011

NAZIV PROJEKTA

DONATOR(I)

TRAJANJE PROJEKTA

Prava djeteta – može to bolje

Save the Children, Norveška

01.01.2010. - 31.12.2010.

Prevencija maloljetničkog prestupništva na lokalnom nivou

Evropska unija, Američka ambasada u BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH

19.12.2009. – 19.06.2011.

Borba protiv vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini

Evropska unija, Fondacija za socijalno uključivanje u BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport RS.

23.12.2008. – 23.12.2010.

Socijalno mapiranje i monitoring dječijih prava u lokalnim zajednicama u BiH

UNICEF

15.04.2010. – 31.12.2010.

Otvoreni omladinski klub

Grad Banja Luka, UNFPA, COE, Youth in Action programme, Ministarstvo lokalne uprave i samouprave RS

01.01.2010. – 31.12.2011.

Podrška reformi sistema Maloljetničkog pravosuđa u BIH - Jačanje pravde za djecu

UNICEF, Sida i SDC

15.07.2010. – 31.12.2011.