Plavi telefon

Kreativno ljeto

Info 13 Juli 2020

„Zdravo da ste“ realizuje projekat „Kreativno ljeto 2020.“. Cilj projekta je povećati učešće i angažovanost mladih kroz promociju pozitivnih vrijednosti i kreativnog izražaja putem kreiranja, organizovanja i realizacije svakodnevnih sadržaja i aktivnosti  za djecu i mlade od strane mladih. Primjenom modela vršnjačke edukacije nastojimo stvoriti pozitivnu sliku i prenijeti poruku da su aktivni mladi snaga promjene u lokalnoj zajednici.

Osnovna ideja vodilja je da tokom ljetnih mjeseci (juli i avgust), djeca i mladi imaju priliku da učestvuju u različitim kreativnim, rekreativnim ali i edukativnim sadržajima na dvije lokacije u Banjoj Luci: Dom kulture Dragočaj (15-25. jul 2020.) i Park Mladen Stojanović (10-30. avgust 2020). Realizacijom planiranih aktivnosti želimo podstaknuti volonterizam i aktivno učešće, socijalizaciju i razvoj osjetljivih grupa  djece i mladih, uticati na jačanje vlastitih vještina, kvaliteta i kompetencija kod mladih, ali i promovisati upotrebu javnih i društvenih prostora za slične aktivnosti.

Svi sadržaji programa “Kreativno ljeto” su besplatni i uključiće najmanje 200 djece i mladih na području grada Banja Luka.

Projekat „Kreativno ljeto 2020.“ podržan je kroz program „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE“ koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Više informacija o samom projektu EMBRACE možete pronaći ovdje:

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/en/home/development-impact/EMBRACE.html