Plavi telefon

Javni poziv za saradnike

Info 21 Oktobar 2019

"Zdravo da ste" i "In Fondacija" započele su u partnerstvu realizaciju projekta "Resursni centar za djecu i mlade - Dragočaj", u okviru ReLoad programa koji provode UNDP i Grad Banja Luka, uz podršku Evropske unije.

 


Za potrebe ovog projekta objavljujemo Javni poziv za saradnike, koji je otvoren do 4.11.2019.godine, a detalje javnog poziva pogledajte na linku.

Napomena: Navedeni uslov za starosni okvir je naša želja da podržimo i ohrabrimo mlade ljude za prijavljivanje na poziv, i ni u kom slučaju nije ograničavajući niti eliminatoran, tako da ohrabrujemo prijave i zainteresovanih kandidata i mlađeg i starijeg uzrasta, koji imaju potrebne kvalifikacije i motivaciju za rad.