Plavi telefon

Priručnik “Partnerstva u radu sa mladima”

Info 28 Novembar 2018

U sklopu projekta “Uspostavi kontakt – poveži se” koji je u junu 2018. godine održan u Pirovcu (Hrvatska), PRONI Centar je u saradnji sa partnerskim organizacijama (među kojima je i Zdravo da ste), izradio Priručnik “Partnerstva u radu s mladima”.


 

U priručniku ćete pronaći lične karte 10 organizacija iz cijele Evrope, upoznati se sa metodama koje koriste u radu sa mladima, te pogledati koja su to nova partnerstva kreirana tokom projekta i sa kojim projektnim idejama.

Nadamo se da ćete čitajući ovaj priručnik biti motivisani na partnerske projekte, biti u prilici da u svom radu iskoristite neke od prezentovanih metoda, te da ćete među predstavljenim organizacijama pronaći one koje bi mogle postati vaši budući partneri sa kojima ćete kreirati nove zajedničke projekte za mlade.

Priručnik slobodno možete podijeliti sa drugima. Možete ga pogledati ovdje.

Projekt “Uspostavi kontakt – poveži se” financiran je sredstvima EU kroz program Erasmus+ program.

„Sadržaj o projektu isključiva je odgovornost PRONI Centra za socijalno podučavanje.“