Plavi telefon

Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka - Verzija za djecu!

Info 17 Novembar 2017

Povodom 20. novembra, međunarodnog dana dječijih prava, Zdravo da ste poklanja djeci grada Banja Luka Dječiju verziju Akcionog plana za djecu Grada Banja Luka!


Dječija grupa Zdravo da ste izradila je dječiju verziju Lokalnog akcionog plana za djecu Grada Banja Luka za period 2016-2020. Djeca koja su članovi grupe i njihovi pomagači radili su na tekstu Lokalnog akcionog plana za djecu Grada Banja Luka kako bi ga učinili razumljivim i prilagođenim djeci.

Naša je namjera da se što više djece Grada Banja Luka upozna sa onim što su odbornici Grada Banja Luka obećali djeci koja žive u ovom gradu. Takođe, namjera nam je da motivišemo što veći broj djece da se aktivno uključi u praćenje realizacije ovog plana i da se aktivno uključi u realizaciju nekih aktivnosti koje su njime predviđene, kroz djelovanje u svojim školama, Savjetima učenika ili udruženjima čiji su članovi.

Učešće djece i poštovanje dječijeg mišljenja i iskustva jedan je od osnovnih stubova na kojima je ovaj plan nastao, te ga zato i na ovaj način približavamo djeci koja žive u Gradu Banja Luka.

Štampani primjerci publikacije biće dostavljeni svim Savjetima učenika svih škola na području opštine, udruženjima koja rade sa djecom i relevantnim odjeljenjima u Gradskoj upravi, a elektronska verzija je dostupna na našoj web stranici - Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka - Verzija za djecu!

U dječijoj grupi Zdravo da ste, za svoje drugare iz cijelog grada, vrijedno su radili Anja Praštalo, Ana Davidović, Marja Malinić, Milica Bajić, Nedeljka Vuković, Tijana Malinić, Đorđe Šarić, Đorđe Gajić, a podrška su im bili Snježana Blagojević, Ivona Vasilić, Tanja Boromisa, Nikola Vranješ, Bojan Agić, Nikola Ćosić, Jovana Lolić.Slične grupe su ovaj isti važan posao uradile za djecu u Zenici, sa organizacijom "Naša djeca", u Modriči (sa organizacijom "Budućnost", i u Sarajevu (sa organizacijom "Naša djeca" ), a sve u sklopu višegodišnjih aktivnosti usmjerenih na povećanje investiranja za djecu, u saradnji sa Save the Children International.

Svima se zahvaljujemo, uz podsjećanje da dobrobit djece mora biti prioritet svih planova, aktivnosti i odluka koje se donose u našem gradu!!!