Plavi telefon

Program unapređenja prava djeta

Program dječijih prava počeli smo da razvijamo u NVO "Zdravo da ste" 1999. godine sa prvom edukacijom o pravima djeteta. »  

Omladinski program

Organizacija "Zdravo da ste" ima bogato iskustvo u radu sa mladima koji je organizovan prvenstveno u Zdravo da ste Omladinskom centru u Banjoj Luci. »