Publikacije

No. ImeVeličina
1Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka1.4MB
2Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka - Verzija za djecu!1.0MB
3Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.457.5KB
4Batina NIJE iz raja izašla!
NULL
631.5KB
5Cost-benefit analiza isplativosti programa prevencije vršnjačkog nasilja168.2KB
6Djeca o sebi570.5KB
7Djeca o sebi 22.2MB
8Dječija pornografija i prostitucija - izvještaj o istraživanju1.4MB
9Govori, Slušaj, Razgovaraj!1.7MB
10Hocu da budem kao druga djeca!5.4MB
11IN SPE model rada sa djecom i mladima
NULL
618.3KB
12Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2006. godini676.7KB
13Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u Bosni i Hercegovini646.1KB
14Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2007. godini1.5MB
15Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2008. godini694.7KB
16Izvještaj NVO-a o monitoringu prava djeteta na lokalnom nivou316.7KB
17Izvještaj o pilotiranju indikatora za praćenje primene Lanzarote konvencije
NULL
903.3KB
18Kako izabrati zanimanje?142.4KB
19Kreativnost, izgradnja zajednice i razvoj2.2MB
20Mišljenja i stavovi mladih RS445.8KB
21Mladi o siromaštvu i načinima za njegovo prevazilaženje u RS396.0KB
22Mladi RS na početku 21. vijeka80KB
23Monitoring prava djeteta na lokalnom nivou
NULL
631.8KB
24Mreža unapređenja mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta
NULL
593.2KB
25Nasilje nije školski predmet3.3MB
26Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)772.0KB
27Otvoreno polje razvoja. Psihosocijalni rad sa djecom i mladima.988.6KB
28Periodični NVO izvještaj o stanju prava djeteta u BiH2.0MB
29Praćenje prava djeteta u školi i zajednici - priručnik u zajednici590.1KB
30Pravo rješenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta1.9MB
31Prekogranični protokol za prevenciju ovosnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih u prekograničnoj regiji Pounja
NULL
1.3MB
32Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama1.8MB
33Regionalna studija o djecu u pokretu u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji1.2MB
34Rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorštavanju djece u Bosni i Hercegovini1.7MB
35Sad razumijem svoja prava1.9MB
36Situaciona analiza2.3MB
37Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini706.5KB
38Upravljanje po mjeri djeteta556.5KB
39Upravljanje po mjeri djeteta - dječiji izvještaj5.1MB
40Usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zašiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe1.2MB
41Zajedno do bolje škole406.4KB
42Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja1.0MB

Omladinski centar FB

Zastitimo djecu od nasilja.org

In Spe

Plavi telefon

Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorištavanja

Publikacije 20 Decembar 2014

"Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorištavanja" sastoji se iz dva dijela. Prvi se bavi analizom usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe (Lanzarote konvencija), a u drugom dijelu su dati rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju djece u BiH.


Za primjenu Konvencije Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i eksploatacije bilo je neophodno utvrditi kakvo je stanje u zemlji i po pitanju prakse i po pitanju zakonskog okvira za njenu primjenu.

Knjiga je štampana u okviru projekta “Lanzarote konvencija u BIH”, koji je finansirala Evropska unija.