Publikacije

No. ImeVeličina
1Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka1.4MB
2Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka - Verzija za djecu!1.0MB
3Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.457.5KB
4Batina NIJE iz raja izašla!
NULL
631.5KB
5Cost-benefit analiza isplativosti programa prevencije vršnjačkog nasilja168.2KB
6Djeca i siromaštvo: Šta o siromaštvu misle djeca u Bosni i Hercegovini?1.0MB
7Djeca o sebi570.5KB
8Djeca o sebi 22.2MB
9Dječija pornografija i prostitucija - izvještaj o istraživanju1.4MB
10Govori, Slušaj, Razgovaraj!1.7MB
11Hocu da budem kao druga djeca!5.4MB
12IN SPE model rada sa djecom i mladima
NULL
618.3KB
13Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2006. godini676.7KB
14Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u Bosni i Hercegovini646.1KB
15Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2007. godini1.5MB
16Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2008. godini694.7KB
17Izvještaj NVO-a o monitoringu prava djeteta na lokalnom nivou316.7KB
18Izvještaj o nasilju nad djecom u BiH1.5MB
19Izvještaj o pilotiranju indikatora za praćenje primene Lanzarote konvencije
NULL
903.3KB
20Kako izabrati zanimanje?142.4KB
21Kreativnost, izgradnja zajednice i razvoj2.2MB
22Mišljenja i stavovi mladih RS445.8KB
23Mladi o siromaštvu i načinima za njegovo prevazilaženje u RS396.0KB
24Mladi RS na početku 21. vijeka80KB
25Monitoring prava djeteta na lokalnom nivou
NULL
631.8KB
26Mreža unapređenja mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta
NULL
593.2KB
27Nasilje nije školski predmet3.3MB
28Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)772.0KB
29Otvoreno polje razvoja. Psihosocijalni rad sa djecom i mladima.988.6KB
30Periodični NVO izvještaj o stanju prava djeteta u BiH2.0MB
31Praćenje prava djeteta u školi i zajednici - priručnik u zajednici590.1KB
32Pravo rješenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta1.9MB
33Prekogranični protokol za prevenciju ovosnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih u prekograničnoj regiji Pounja
NULL
1.3MB
34Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama1.8MB
35Priručnik - Želim sigurno djetinjstvo1.3MB
36Regionalna studija o djecu u pokretu u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji1.2MB
37Rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorštavanju djece u Bosni i Hercegovini1.7MB
38Sad razumijem svoja prava1.9MB
39Situaciona analiza2.3MB
40Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini706.5KB
41Upravljanje po mjeri djeteta556.5KB
42Upravljanje po mjeri djeteta - dječiji izvještaj5.1MB
43Usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zašiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe1.2MB
44Zajedno do bolje škole406.4KB
45Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja1.0MB

Omladinski centar FB

Zastitimo djecu od nasilja.org

In Spe

Plavi telefon

Mreža za unapređenje mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta

Publikacije 09 Septembar 2014

Kroz projekt "Mreža za unapeđenje mentalnog zdravlja", realizovan uz pomoć EU u peridou april 2013-septembar 2014., uticali smo na poboljšanje prevencije mentalog zdravlja u zajednici, regionalno i prekogranično na teritorijama Sisačko – moslavačke županije u Hrvatskoj i sjeverozapadne Bosne i Hercegovine.


Ova teritorija je bila dosta uništena u ratu  kroz ljudske gubitke, uništenu  infrastruktu, ekonomiju, obrazovne i kulturne ustanove.  Migracija stanovništva je promijenila etničku sliku zajednica koje su bile pretežno mješovitog tipa prije rata.  Danas je regija Pounja siromašna, sa velikim problemom nezaposlenosti, izraženim siromaštvom i otežanim pristupom uslugama. Svi ovi problemi su izraženiji na hrvatskoj strani Une, gdje su lokalne zajednice manje, sa manjim ekonomskim i svim drugim potencijalima i u kojim stanovništvo nema lak pristup uslugama socijalne i zdravstvene  zaštite. U takvim uslovima ljudi su često okrenuti jedni drugim, članovima svoje porodice, komšijama, neformalnim grupama, udruženjima i slično. Aktivnostima ovog projekta smo nastojali da ojačamo kapacitete profesionalaca kako bi mogli kvalitetnije odgovoriti na potrebe stanovništva, ali i razviti mrežu ljudi i programa sa obe strane rijeke Une kroz koju će profesionalci koristili i stručna znanja i ljudske potencijale u rješavanju problema stanovništva koji su često zajednički stanovništvu i sa jedne i sa druge strane granice. Ovim projektom smo, također,  željeli afirmisati model zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, promovisati aktivizam, samopomoć, uzajamnu podršku kao bitne pretpostavke u prevenciji mentalnog zdravlja stanovništva.

U brošuri "Mreža za unapređenje mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta" predstavljeni su ostvareni rezultati planiranih aktivnosti, projektne ideje nastale u toku desetomjesečne edukacije profesionalaca i kontakt podaci svih učesnika u projektu. U pripremi brošure upotrebljavali smo jezik koji su koristili i učesnici seminara. Kako je komunikacija i saradnja svih učesnika i sa ove i sa druge strane Une bila izvanredna i jezik nije bio ni jednog trenutka prepreka za to, nadamo se da tako neće biti smetnja da se neki dijelovi ovog izdanja čitaju na hrvatskom, a neki na srpskom ili bošnjačkom jeziku.