Publikacije

No. ImeVeličina
1Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka1.4MB
2Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka - Verzija za djecu!1.0MB
3Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.457.5KB
4Batina NIJE iz raja izašla!
NULL
631.5KB
5Cost-benefit analiza isplativosti programa prevencije vršnjačkog nasilja168.2KB
6Djeca i siromaštvo: Šta o siromaštvu misle djeca u Bosni i Hercegovini?1.0MB
7Djeca o sebi570.5KB
8Djeca o sebi 22.2MB
9Dječija pornografija i prostitucija - izvještaj o istraživanju1.4MB
10Govori, Slušaj, Razgovaraj!1.7MB
11Hocu da budem kao druga djeca!5.4MB
12IN SPE model rada sa djecom i mladima
NULL
618.3KB
13Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2006. godini676.7KB
14Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u Bosni i Hercegovini646.1KB
15Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2007. godini1.5MB
16Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2008. godini694.7KB
17Izvještaj NVO-a o monitoringu prava djeteta na lokalnom nivou316.7KB
18Izvještaj o nasilju nad djecom u BiH1.5MB
19Izvještaj o pilotiranju indikatora za praćenje primene Lanzarote konvencije
NULL
903.3KB
20Kako izabrati zanimanje?142.4KB
21Kreativnost, izgradnja zajednice i razvoj2.2MB
22Mišljenja i stavovi mladih RS445.8KB
23Mladi o siromaštvu i načinima za njegovo prevazilaženje u RS396.0KB
24Mladi RS na početku 21. vijeka80KB
25Monitoring prava djeteta na lokalnom nivou
NULL
631.8KB
26Mreža unapređenja mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta
NULL
593.2KB
27Nasilje nije školski predmet3.3MB
28Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)772.0KB
29Otvoreno polje razvoja. Psihosocijalni rad sa djecom i mladima.988.6KB
30Periodični NVO izvještaj o stanju prava djeteta u BiH2.0MB
31Praćenje prava djeteta u školi i zajednici - priručnik u zajednici590.1KB
32Pravo rješenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta1.9MB
33Prekogranični protokol za prevenciju ovosnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih u prekograničnoj regiji Pounja
NULL
1.3MB
34Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama1.8MB
35Priručnik - Želim sigurno djetinjstvo1.3MB
36Regionalna studija o djecu u pokretu u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji1.2MB
37Rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorštavanju djece u Bosni i Hercegovini1.7MB
38Sad razumijem svoja prava1.9MB
39Situaciona analiza2.3MB
40Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini706.5KB
41Upravljanje po mjeri djeteta556.5KB
42Upravljanje po mjeri djeteta - dječiji izvještaj5.1MB
43Usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zašiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe1.2MB
44Zajedno do bolje škole406.4KB
45Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja1.0MB

Omladinski centar FB

Zastitimo djecu od nasilja.org

In Spe

Plavi telefon

Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama

Publikacije 26 Decembar 2010

Iz želje i potrebe da se zaštite djeca koja su izložena nasilnom ponašanju svojih vršnjaka, ali i da se pomogne djeci koja se nasilno ponašaju, nastao je "Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja". U njemu se mogu pronaći odgovori na pitanja koja su vezana za nasilje, njegove uzroke i posljedice, načine uspješne komunikacije, te aktivnosti, koje nastavnik i stručni saradnici u školama mogu da primjenjuju sa učenicima.


Ove aktivnosti imaju za cilj da kod djece razvijaju: vještine komuniciranja, sposobnost prepoznavanja sopstvenih i uočavanja tuđih emocija, samospoznaju, sposobnost kontrole sopstvenih emocija, jednostavno utiču na to da se djeca razviju u zrele ličnosti.

Ono što je takođe važno za ovaj priručnik, jeste da je program, koji je u njemu opisan, i primijenjen i da postoje podaci o tome koliko je on efikasan. Njegova primjena imala je uticaj na smanjenje nasilja među djecom, kako i na poboljšanje kvaliteta komunikacije, kako na relaciji učenik – učenik, tako i na relaciji učenik – nastavnik. Do poboljšanja kvaliteta komunikacije između nastavnika i učenika došlo je zbog toga što je sam koncept ovog programa postavljen na osnovama nenasilne komunikacije. Važno je napomenuti da, kada se primjenjuju programi prevencije, koji utiču na promjene u ponašanju, značajniji statistički podaci o njihovom učinku, mogu se očekivati tek nakon nekoliko godina. Dobra strana ovog programa je i u tome što ne radi samo na poboljšanju kvaliteta komunikacije, već i na edukaciji djece i nastavnika o oblicima nasilnog ponašanja, što takođe predstavlja dodatan kvalitet u prevenciji nasilja.