Publikacije

No. ImeVeličina
1Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka1.4MB
2Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka - Verzija za djecu!1.0MB
3Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.457.5KB
4Batina NIJE iz raja izašla!
NULL
631.5KB
5Cost-benefit analiza isplativosti programa prevencije vršnjačkog nasilja168.2KB
6Djeca i siromaštvo: Šta o siromaštvu misle djeca u Bosni i Hercegovini?1.0MB
7Djeca o sebi570.5KB
8Djeca o sebi 22.2MB
9Dječija pornografija i prostitucija - izvještaj o istraživanju1.4MB
10Govori, Slušaj, Razgovaraj!1.7MB
11Hocu da budem kao druga djeca!5.4MB
12IN SPE model rada sa djecom i mladima
NULL
618.3KB
13Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2006. godini676.7KB
14Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u Bosni i Hercegovini646.1KB
15Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2007. godini1.5MB
16Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2008. godini694.7KB
17Izvještaj NVO-a o monitoringu prava djeteta na lokalnom nivou316.7KB
18Izvještaj o nasilju nad djecom u BiH1.5MB
19Izvještaj o pilotiranju indikatora za praćenje primene Lanzarote konvencije
NULL
903.3KB
20Kako izabrati zanimanje?142.4KB
21Kreativnost, izgradnja zajednice i razvoj2.2MB
22Mišljenja i stavovi mladih RS445.8KB
23Mladi o siromaštvu i načinima za njegovo prevazilaženje u RS396.0KB
24Mladi RS na početku 21. vijeka80KB
25Monitoring prava djeteta na lokalnom nivou
NULL
631.8KB
26Mreža unapređenja mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta
NULL
593.2KB
27Nasilje nije školski predmet3.3MB
28Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)772.0KB
29Otvoreno polje razvoja. Psihosocijalni rad sa djecom i mladima.988.6KB
30Periodični NVO izvještaj o stanju prava djeteta u BiH2.0MB
31Praćenje prava djeteta u školi i zajednici - priručnik u zajednici590.1KB
32Pravo rješenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta1.9MB
33Prekogranični protokol za prevenciju ovosnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih u prekograničnoj regiji Pounja
NULL
1.3MB
34Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama1.8MB
35Priručnik - Želim sigurno djetinjstvo1.3MB
36Regionalna studija o djecu u pokretu u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji1.2MB
37Rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorštavanju djece u Bosni i Hercegovini1.7MB
38Sad razumijem svoja prava1.9MB
39Situaciona analiza2.3MB
40Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini706.5KB
41Upravljanje po mjeri djeteta556.5KB
42Upravljanje po mjeri djeteta - dječiji izvještaj5.1MB
43Usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zašiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe1.2MB
44Zajedno do bolje škole406.4KB
45Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja1.0MB

Omladinski centar FB

Zastitimo djecu od nasilja.org

In Spe

Plavi telefon

Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji

Publikacije 27 April 2010

Ovaj izvještaj je izrađen na poziv NVO grupe za prava djeteta i na osnovu podataka iz petogodišnjeg monitoringa prava djeteta u BiH, te prakse deset udruženja građana koja rade sa djecom.


 

"Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji" izradile su u partnerstvu organizacije "Naša djeca" i "Zdravo da ste", uz podršku Save the Children Norveške. Podršku nalazima i preporukama daje 10 organizacija članica neformalne koalicije organizacija koje rade sa djecom i za djecu u BiH ("Fondacija lokalne demokratije" Sarajevo, "Budimo aktivni" Sarajevo, "Budućnost" Modriča, "Naša djeca" Sarajevo, "Naša djeca" Zenica, "Zdravo da ste" Banja Luka, "Step by Step" Sarajevo, "Sretni Romi" Tuzla, "Zemlja djece" Tuzla, "Svjetionik" Prijedor, "Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica" Banja Luka, "Sunce nam je zajedničko" Trebinje).

Izvještaj sadrži i autentične doprinose i mišljenja djece po pitanjima koja su regulisana ovim Protokolom, jer je državni izvještaj o OPSC izostavio učešće djece u izradi izvještaja. Dvije dječije grupe su kroz fokus grupe dale svoje mišljenje i nastavljaju da sprovode istraživačke aktivnosti. Cilj uključivanja dece u izvještavanje je bio da se po pitanjima OPSC prikažu stavovi djece, njihovo razumijevanje pojmova, odnosno nivo informisanosti, kao i kome bi se obratili ako bi se osjetili ugroženo. U fokus grupama učestvovalo je 41 dijete uzrasta od 12 do 15 godina, iz osnovnih škola sa kojima naše organizacije sarađuju i korisnici "Zdravo da ste" Omladinskog centra i Centra za prava djeteta "Naša djeca".