Publikacije

No. ImeVeličina
1Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka1.4MB
2Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka - Verzija za djecu!1.0MB
3Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.457.5KB
4Batina NIJE iz raja izašla!
NULL
631.5KB
5Cost-benefit analiza isplativosti programa prevencije vršnjačkog nasilja168.2KB
6Djeca i siromaštvo: Šta o siromaštvu misle djeca u Bosni i Hercegovini?1.0MB
7Djeca o sebi570.5KB
8Djeca o sebi 22.2MB
9Dječija pornografija i prostitucija - izvještaj o istraživanju1.4MB
10Govori, Slušaj, Razgovaraj!1.7MB
11Hocu da budem kao druga djeca!5.4MB
12IN SPE model rada sa djecom i mladima
NULL
618.3KB
13Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2006. godini676.7KB
14Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u Bosni i Hercegovini646.1KB
15Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2007. godini1.5MB
16Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2008. godini694.7KB
17Izvještaj NVO-a o monitoringu prava djeteta na lokalnom nivou316.7KB
18Izvještaj o nasilju nad djecom u BiH1.5MB
19Izvještaj o pilotiranju indikatora za praćenje primene Lanzarote konvencije
NULL
903.3KB
20Kako izabrati zanimanje?142.4KB
21Kreativnost, izgradnja zajednice i razvoj2.2MB
22Mišljenja i stavovi mladih RS445.8KB
23Mladi o siromaštvu i načinima za njegovo prevazilaženje u RS396.0KB
24Mladi RS na početku 21. vijeka80KB
25Monitoring prava djeteta na lokalnom nivou
NULL
631.8KB
26Mreža unapređenja mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta
NULL
593.2KB
27Nasilje nije školski predmet3.3MB
28Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)772.0KB
29Otvoreno polje razvoja. Psihosocijalni rad sa djecom i mladima.988.6KB
30Periodični NVO izvještaj o stanju prava djeteta u BiH2.0MB
31Praćenje prava djeteta u školi i zajednici - priručnik u zajednici590.1KB
32Pravo rješenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta1.9MB
33Prekogranični protokol za prevenciju ovosnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih u prekograničnoj regiji Pounja
NULL
1.3MB
34Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama1.8MB
35Priručnik - Želim sigurno djetinjstvo1.3MB
36Regionalna studija o djecu u pokretu u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji1.2MB
37Rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorštavanju djece u Bosni i Hercegovini1.7MB
38Sad razumijem svoja prava1.9MB
39Situaciona analiza2.3MB
40Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini706.5KB
41Upravljanje po mjeri djeteta556.5KB
42Upravljanje po mjeri djeteta - dječiji izvještaj5.1MB
43Usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zašiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe1.2MB
44Zajedno do bolje škole406.4KB
45Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja1.0MB

Omladinski centar FB

Zastitimo djecu od nasilja.org

In Spe

Plavi telefon

Izvještaj nevladinih organizacija i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2008. godini

Publikacije 02 Juli 2009

Već pet godina lokalne nevladine organizacije „Zdravo da ste" iz Banjaluke i „Naša djeca" iz Sarajeva, uz podršku Save the Children Norway, prate ostvarenje prava djeteta, rukovodeći se indikatorima Komiteta Ujedinjenih nacija za prava djeteta i Preporukama ovog tijela na prvi Izvještaj Bosne i Hercegovine o pravima djeteta.


Paralelno su i učenici iz osamnaest bosanskohercegovačkih osnovnih škola pratili ostvarenje prava djeteta u svojim zajednicama i njihovi iskazi su sadržani u Izvještaju NVO i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2008. godini. Učešće u praćenju stanja prava djeteta podstaklo je djecu na čitav niz aktivnosti, kojima su pokazala da se zahvaljujući njihovom zalaganju mogu desiti korisne promjene za njih i njihove vršnjake.

Radeći ovaj Izvještaj bili smo svjesni da mnoge zemlje, razvijenije i uređenije od naše, nisu dosegle standard u zaštiti djece koji predstavlja Konvencija o pravima djeteta i da dosezanje tih normi predstavlja stalni proces. Ipak, u Bosni i Hercegovini se ne bilježe promjene na bolje u mnogim područjima života djece. Državni organ koji ima zadatak da prati ostvarivanje Akcionog plana za djecu 2002 - 2010. nije uspostavljen ni u ovoj godini. Odnos institucija države nije se značajno promijenio prema nevladinom sektoru, na koga ni dalje ne računaju kao partnera u razvijanju i realizaciji programa za djecu. Nedostatak jedinstvene politike prema djeci i dalje dovodi do toga da se većina njihovih prava ostvaruju na nivou entiteta, kantona ili lokalnih zajednica, a to utiče na različit obim i kvalitet prava od sredine do sredine.

Pored ovoga, u porastu su svi oblici zanemarivanja, zlostavljanja i ostalih oblika zlostavljanja djece. Maloljetničko prestupništvo je u porastu i Država pokušava odgovoriti na to izradom Akcionog plana za borbu protiv maloljetničkog prestupništva. Nastojali smo zabilježiti i sve druge promjene koje su se desile za djecu u ovoj zemlji.

U nedostatku jedinstvenih baza podataka o ostvarivanju prava djeteta, željeli smo na jednom mjestu sakupiti raspoložive podatke o svim aspektima života djece u Bosni i Hercegovini. Pored toga, ovaj Izvještaj sadrži i autentične izjave djece o stvarima koje su za njih važne, a nama odraslima trebaju predstavljati putokaz u donošenju svih odluka koje se tiču djece.