Publikacije

No. ImeVeličina
1Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka1.4MB
2Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka - Verzija za djecu!1.0MB
3Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.457.5KB
4Batina NIJE iz raja izašla!
NULL
631.5KB
5Cost-benefit analiza isplativosti programa prevencije vršnjačkog nasilja168.2KB
6Djeca i siromaštvo: Šta o siromaštvu misle djeca u Bosni i Hercegovini?1.0MB
7Djeca o sebi570.5KB
8Djeca o sebi 22.2MB
9Dječija pornografija i prostitucija - izvještaj o istraživanju1.4MB
10Govori, Slušaj, Razgovaraj!1.7MB
11Hocu da budem kao druga djeca!5.4MB
12IN SPE model rada sa djecom i mladima
NULL
618.3KB
13Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2006. godini676.7KB
14Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u Bosni i Hercegovini646.1KB
15Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2007. godini1.5MB
16Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2008. godini694.7KB
17Izvještaj NVO-a o monitoringu prava djeteta na lokalnom nivou316.7KB
18Izvještaj o nasilju nad djecom u BiH1.5MB
19Izvještaj o pilotiranju indikatora za praćenje primene Lanzarote konvencije
NULL
903.3KB
20Kako izabrati zanimanje?142.4KB
21Kreativnost, izgradnja zajednice i razvoj2.2MB
22Mišljenja i stavovi mladih RS445.8KB
23Mladi o siromaštvu i načinima za njegovo prevazilaženje u RS396.0KB
24Mladi RS na početku 21. vijeka80KB
25Monitoring prava djeteta na lokalnom nivou
NULL
631.8KB
26Mreža unapređenja mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta
NULL
593.2KB
27Nasilje nije školski predmet3.3MB
28Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)772.0KB
29Otvoreno polje razvoja. Psihosocijalni rad sa djecom i mladima.988.6KB
30Periodični NVO izvještaj o stanju prava djeteta u BiH2.0MB
31Praćenje prava djeteta u školi i zajednici - priručnik u zajednici590.1KB
32Pravo rješenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta1.9MB
33Prekogranični protokol za prevenciju ovosnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih u prekograničnoj regiji Pounja
NULL
1.3MB
34Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama1.8MB
35Priručnik - Želim sigurno djetinjstvo1.3MB
36Regionalna studija o djecu u pokretu u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji1.2MB
37Rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorštavanju djece u Bosni i Hercegovini1.7MB
38Sad razumijem svoja prava1.9MB
39Situaciona analiza2.3MB
40Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini706.5KB
41Upravljanje po mjeri djeteta556.5KB
42Upravljanje po mjeri djeteta - dječiji izvještaj5.1MB
43Usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zašiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe1.2MB
44Zajedno do bolje škole406.4KB
45Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja1.0MB

Omladinski centar FB

Zastitimo djecu od nasilja.org

In Spe

Plavi telefon

Izvještaj nevladinih organizacija i djece o stanju prava djeteta u Bosni i Hercegovini u 2007. godini

Publikacije 04 August 2008

Ovaj Izvještaj je nastao kao rezultat stalnog praćenja stanja prava djetata u Bosni i Hercegovini u 2007. godini. Već četvrtu godinu nevladine organizacije "Zdravo da ste" iz Banjaluke i "Naša djeca" iz Sarajeva, uz podršku Save the Children Norveške, prate ostvarenje prava djeteta rukovodeći se indikatorima Komiteta Ujedinjenih nacija za prava djeteta i Preporukama ovog tijela na prvi Izvještaj Bosne i Hercegovine o pravima djeteta.


U želji da afirmišemo pravo djece na učešće, koje predstavlja jedan od principa Konvencije, uključili smo i djecu u proces praćenja ostvarivanja svojih prava. Nastojali smo zabilježiti sve promjene koje su se desile u zemlji i na nivou zakonske regulative i na nivou njihove praktične primjene u životu.

U Izvještaj su uključena zapažanja djece iz osnovnih škola: «Aleksa Šantić" iz Zenice, "Branko Ćopić" iz Prijedora, "Dositej Obradović" iz Banjaluke "Dositej Obradović" iz Blatnice, "Fahrudin Fahro Baščelija" iz Goražda, "Zalik" iz Mostara, "Jovan Jovanović Zmaj" iz Srpca, "Nikola Tesla" iz Dervente, "Sjenjak" iz Tuzle, "Sutjeska" iz Modriče, "Sveti Sava" iz Broda, "Sveti Sava" iz Doboja, "Hasan Kikić" iz Sanskog Mosta, "Zahid Barudžija" iz Vogošće, "Grbavica II" iz sarajeva, "Izet Šabić" iz Vogošće, "Vrhbosna" iz Sarajeva, "Zajko Delić" iz Vogošće.

U 2007. godini desile su se mnoge pozitivne promjene koje su u skladu sa Zaključnim primjedbama Komiteta UN. Iako ove promjene, zbog ograničenih materijalnih sredstava, nisu potpuno riješile probleme iz oblasti prava djeteta, ali su pokazale spremnost da se u tom pravcu djeluje. Ostalo je mnogo neriješenih pitanja, a u nekim oblastima života djece bilježi se i pogoršanje. Kada govorimo o Komitetu UN za djecu i snazi njihovih preporuka na državu, ističemo da kod predstavnika BH vlasti ne postoji svijest o odgovornosti da se djeluje u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama.

Još uvijek se očekuje od međunarodne zajednice da inicira i podrži aktivnosti koje proizilaze iz ratifikovanih međunarodnih zakona. Najbolji interes djeteta se u ovoj zemlji ne uzima u obzir kod donošenja odluka važnih za sve oblasti dječjeg života. U Izvještaju je svaka primjedba tretirana posebno, tako da se mogu pratiti promjene u zemlji vezane za prava djeteta.