Publikacije

No. ImeVeličina
1Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka1.4MB
2Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka - Verzija za djecu!1.0MB
3Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.457.5KB
4Batina NIJE iz raja izašla!
NULL
631.5KB
5Cost-benefit analiza isplativosti programa prevencije vršnjačkog nasilja168.2KB
6Djeca o sebi570.5KB
7Djeca o sebi 22.2MB
8Dječija pornografija i prostitucija - izvještaj o istraživanju1.4MB
9Govori, Slušaj, Razgovaraj!1.7MB
10Hocu da budem kao druga djeca!5.4MB
11IN SPE model rada sa djecom i mladima
NULL
618.3KB
12Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2006. godini676.7KB
13Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u Bosni i Hercegovini646.1KB
14Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2007. godini1.5MB
15Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2008. godini694.7KB
16Izvještaj NVO-a o monitoringu prava djeteta na lokalnom nivou316.7KB
17Izvještaj o pilotiranju indikatora za praćenje primene Lanzarote konvencije
NULL
903.3KB
18Kako izabrati zanimanje?142.4KB
19Kreativnost, izgradnja zajednice i razvoj2.2MB
20Mišljenja i stavovi mladih RS445.8KB
21Mladi o siromaštvu i načinima za njegovo prevazilaženje u RS396.0KB
22Mladi RS na početku 21. vijeka80KB
23Monitoring prava djeteta na lokalnom nivou
NULL
631.8KB
24Mreža unapređenja mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta
NULL
593.2KB
25Nasilje nije školski predmet3.3MB
26Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)772.0KB
27Otvoreno polje razvoja. Psihosocijalni rad sa djecom i mladima.988.6KB
28Periodični NVO izvještaj o stanju prava djeteta u BiH2.0MB
29Praćenje prava djeteta u školi i zajednici - priručnik u zajednici590.1KB
30Pravo rješenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta1.9MB
31Prekogranični protokol za prevenciju ovosnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih u prekograničnoj regiji Pounja
NULL
1.3MB
32Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama1.8MB
33Regionalna studija o djecu u pokretu u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji1.2MB
34Rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorštavanju djece u Bosni i Hercegovini1.7MB
35Sad razumijem svoja prava1.9MB
36Situaciona analiza2.3MB
37Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini706.5KB
38Upravljanje po mjeri djeteta556.5KB
39Upravljanje po mjeri djeteta - dječiji izvještaj5.1MB
40Usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zašiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe1.2MB
41Zajedno do bolje škole406.4KB
42Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja1.0MB

Omladinski centar FB

Zastitimo djecu od nasilja.org

In Spe

Plavi telefon

Otvoreno polje razvoja - Psihosocijalni rad sa djecom i mladima.

Publikacije 13 Novembar 2016

Monografija "Otvoreno polje razvoja - Psihosocijalni rad sa djecom i mladima" nastala je povodom obilježavnja dvadeset godina od kako je naše Udruženje formalno registrovano. Prije toga, četiri godine radili smo kao neformalna grupa. U monografiji su date programske osnove na kojima smo bazirali naš rad svih tih godina.

Više informacija

Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini

Publikacije 27 Mart 2015

Brošura "Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u BiH" namijenjena je profesionalcima u vladinom i nevladinom sektoru, kako bi dalje zajedno radili na unapređenju i razvijanju servisa i programa po mjeri djece u pokretu.

Više informacija

Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)

Publikacije 27 Mart 2015

Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI) predstavlja glavni dio Instrumenta za procjenu, pored obrazca početne procjene najboljeg interesa djeteta u pokretu, a riječ je o pokušaju da se u jedan koherentan alat, baziran na standardima dobre procjene, ugrade sve bitne informacije i procedure koje su bazirane na pravima djeteta i kao krajnji produkt imaju utvrđivanje najboljeg interesa djeteta u datoj situaciji i trenutku i djelovanje u skladu s njim.

 

Više informacija

Pravo rjesenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta

Publikacije 27 Mart 2015

Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta (PNID) pomoći će vam da u svakoj fazi programiranja primijenite osnovne principe i vrijednosti prava djeteta. Daće vam odgovore na mnoga pitanja koja počinju sa „kako”, do kojih su došli profesionalci i organizacije koje su se upravljale ovim principima.

 

Više informacija

1 2 3 4 5 6 »