Plavi telefon

Konferencija za mlade "CeZaM - Centri za mlade u zajednici"

Info 04 April 2017

U petak, 31.03., zajedno s partnerima iz Rehabilitacijskog centra za stres i traumu, održali smo REGIONALNU PREKOGRANIČNU KONFERENCIJU ZA MLADE PROJEKTA „CeZaM – CENTRI ZA MLADE U ZAJEDNICI“, u Hotelu Central u Hrvatskoj Kostajnici.


Konferencijom smo željeli ukazati na potrebu daljnjeg razvijanja politika i programa za mlade, podsticanja mladih na aktivno učešće u donošenju odluka i na aktivnu uključenost mladih u život zajednice.

Na konferenciji su predstavljene aktivnosti i rezultati ostvareni tokom trajanja projekta, te je predstavljen rad mladih, njihova istraživanja i politike za mlade koje su, uz mentorstvo projektnog tima, napisali i koji su usvojeni na Skupštinama opština. Održana je i panel diskusija čiji je cilj bio osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi iz Pounja nađu svoje mjesto u lokalnim politikama kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio njihov položaj u ovom pograničnom području. Panelisti su bili Dragan Adamović ispred M.O.C.A.R.T Mreža omladinskih centara Republike Srpske, Ognjen Tadić ispred Obrazovne inicijative, Petra Pekica ispred Mreže mladih Hrvatska i Dušica Grčić ispred Savjeta za mlade Općine Dvor.

Projekat "Centri za mlade u zajednici - CeZaM" je podržan iz IPA EU fondova prekogranične saradnje između Hrvatske i BiH. Nosioci projekta su Zdravo da ste iz Banjaluke i Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba. Glavni cilj projekta ”Centri za mlade u zajednici CeZaM“ je unaprijediti kvalitetu života i socijalno uključivanje mladih u regiji Pounja. Svrha projekta je unaprijediti dostupnost usluga u zajednici mladima koji žive u području implementacije projekta i osnažiti aktivizam i participaciju mladih u životu lokalnih zajednica u kojima žive.