Plavi telefon

Konkurs za posao

Info 03 Jun 2015

UG "Zdravo da ste" traži radnike, za sljedeće pozicije:


 

1) Koordinator/ica Omladinskog centra - Kostajnica

Jedan izvršilac

Uslovi:

- Da nije stariji/a od 30 godina
- Da je nezaposlen/a
- Da živi u Kostajnici
- Da ima najmanje 4. stepen stručne spreme
- Da posjeduje aktivno znanje rada na računaru
- Da posjeduje vozačku dozvolu
- Da ima najmanje dvogodišnje iskustvo u radu omladinskih organizacija.

Opis posla:

Zadužen za cjelokupnu organizaciju, koordinaciju i nadgledanje aktivnosti u omladinskom centru.

 • Realizirati 4 radionice sedmično u OC Kostajnica
 • Koordinirati po 2 poludnevne radionice (po dvije aktivnosti u radionici) u svakom BIH info-centara(IC) mjesečno (gostovanje postojećih aktivnosti iz OC Kostajnica u IC Novi Grad i IC Kozarska Dubica
 • Koordinirati aktivnosti u OC
 • Koordinirati rad omladinskih radnika
 • Koordinirati rad omladinskih lidera
 • Voditi računa o racionalnom poslovanju kroz raspored aktivnosti koji je u skladu sa potrebama i interesovanjima mladih.
 • Voditi računa o bezbijednosti i dobrobiti mladih.
 • Sarađivati sa institucijama i organizacijama u zajednici,  kao i sa  Info centrima na projektnim lokacijama.
 • Učestvovati  u organizaciji i realizaciji svih projektnih aktivnosti u koje su uključeni OC i IC
 • Podsticati aktivizam mladih, njihovu participaciju u radu OC.
 • Promovisati aktivnosti u OC  kroz medije i prezentacije postignuća članova OC, društvene mreže, neformalne grupe i na druge dostupne načine.
 • Redovno izvještavati o realizovanim aktivnostima.

Ugovor se sklapa na 18 mjeseci. Koordinator će raditi  pet dana sedmično pola radnog vremena.

 

2) Koordinatori/ca omladinskog Info centara – Novi Grad i Kozarska Dubica

Dva izvršioca

Uslovi:

- Da nije stariji/a od 30 godina
- Da je nezaposlen/a
- Da živi u Novom Gradu/Kozarskoj Dubici
- Da ima najmanje 4. Stepen stručne spreme
- Da posjeduje aktivno znanje rada na računaru
- Da posjeduje vozačku dozvolu
- Da ima najmanje dvogodišnje iskustvo u radu omladinskih organizacija.

Opis posla:

 • Zadužen za cjelokupnu organizaciju i koordinaciju aktivnosti u Info centru (IC).
 • Omogućavati mladima da dobiju sve informacije o  edukaciji, neformalnom učenju, zdravlju, putovanjima i drugim relevantnim temama kroz dostupne printane materijale i ostale izvore.
 • Animirati mlade za učešće u svim projektnim aktivnostima.
 • Sarađivati sa matičnim OC ( Omladinski centar za kreativnost i inicijativu u Novom Gradu i Udruženje mladih „Una“ u Kozarskoj Dubici), svim relevantnim institucijama i organizacijama u lokalnoj zajednici.
 • Sarađivati sa OC i IC sa svih projektnih lokacija.
 • Promovisati aktivnosti IC.
 • Podsticati aktivizam mladih, njihovu participaciju u radu OC.
 • Promovisati aktivnosti u OC  kroz medije i prezentacije postignuća članova OC, društvene mreže, neformalne grupe i na druge dostupne načine.
 • Redovno izvještavati o realizovanim aktivnostima.

Ugovor je na 18 mjeseci, a podrazumijeva rad četiri dana u sedmici po 2 sata dnevno.

Za poslove pod rednim brojevima 1 i 2, potrebno je dostaviti:

-  Kratku biografiju
-  Kopiju diplome o završenoj školi
-  Kopiju lične karte
-  Potvrdu Zavoda za zapošljavanje
-  Kopiju vozačke dozvole
Dokumenta dostaviti na adresu:
UG“Zdravo da ste“, Sime Matavulja 2, 78000 Banja Luka.
Konkurs ostaje otvroren 10 dana od dana objavljivanja.